POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.

VZDĚLÁVÁNÍ a NETWORKING

Vzdělávání chápeme jako:

  • Interaktivní možnost, jak porovnat své postupy s tím, jak “se to dělá jinde”
  • Možnost potkat profesionály z oboru a navázat tak cenné neformální kontakty, které se “můžou někdy hodit”
  • Platformu, kde se podělíme o praktické know-how z oblasti zdravotnictví – od odborných temat spojených s medicínou a péčí, až po bloky managementu ve zdravotnictví a jednotlivých odborných okruhů
  • Neexistuje jedna jediná správná teorie či koncept, který by vždy a na vše fungoval. Ale víme, co v praxi v dané situaci fungovalo lépe, co se naopak neosvědčilo...A tyto informace chceme předat dále. Právě Vám.

INTERAKTIVNĚ. SROZUMITELNĚ. POHODLNĚ.

ORGANIZUJEME PRO VÁS ODBORNÉ KONFERENCE

ZAJISTÍME INDIVIDUÁLNÍ SEMINÁŘE A WORKSHOPY Z ŠIROKÉHO SPEKTRA TÉMAT, KTERÁ JSOU ZÁSADNÍ PRO ÚSPĚSNÉ ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

  • Finance ve zdravotnictví
  • Problematika vyúčtování ZP
  • Marketing ve zdravotnictví
  • Krizová komunikace pro zdravotnické zařízení
  • Personalistika
  • Právo

…a mnoho dalšího. Neváhejte nás kontaktovat, rádi zašleme více informací…

Ohlédnutí za multioborovou konferencí

Ve dnech 10. a 11. září se uskutečnil třetí ročník naší multioborové konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Clarion Congress Hotelu v Praze.

První den konference navázal na předchozí ročník multioborovými bloky přednášek. Témata se týkala například intenzivní péče, gynekologie, interního lékařství či protetiky. Posluchači měli možnost slyšet osobní zkušenost se zdravotnickým systémem v Saúdské Arábii nebo si prohlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet unikátní vozík Genny - segway pro handicapované.

Druhý den jsme se v rámci manažerského bloku věnovali jedinému tématu – Zdravotnickému asistentovi. Mgr. Zdeňka Mikšová, PhD. (přednosta Ústavu ošetřovatelství, FZV UPOL), PhDr. Marie Zvoníčková (Ústav ošetřovatelství, 3. LF), David Svoboda (zdravotnický asistent, Rehabilitační klinika Malvazinky) a Mgr. Adéla Gajdová (advokát AK Urbášek & Partners) nabídli publiku různé úhly pohledů na tuto problematiku. Celý blok vyústil v panelovou diskuzi přednášejících s posluchači. Tato diskuze u řady návštěvníků ovlivnila jejich postoj k roli zdravotnického asistenta a otevřela mysl pro jejich vlastní úvahy. A to bylo naším cílem.

Oba dny letošního ročníku konference považujeme za velmi vydařené. Úspěch akce potvrzují i výsledky zpětné vazby z dotazníků, které měli posluchači každý den možnost vyplnit. Návštěvníci svým hodnocením vyzdvihli zejména vysokou úroveň přednášejících a jejich témat a také pochválili celkovou organizaci akce. Této zpětné vazby si velmi vážíme.

Připravili jsme pro Vás několik fotografií dokumentujících průběh konference, najdete je v galerii níže.

Při třetím ročníku byly našimi partnery tyto společnosti: VZP ČR, Urbášek & Partners, Mazars, BENU Pharmacie, Steripak, Ecolab, Sarstedt, Panep, BioVendor, Stapro, Genny Mobility, A. M. I. analytical medical instruments a Bella Bohemia.

Akci zaštítila Česká asociace sester a také 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Letošní ročník navíc proběhl i za účasti médií. Zde si přečtěte článek na webu Zdravotnického deníku, který vychází z přednášek druhého dne konference.
Děkujeme za spolupráci a již nyní se těšíme na chystaný čtvrtý ročník!

Multioborová konference - fotogalerie 1.den

Multioborová konference - fotogalerie 2.den

Pozvánka na konferenci

AKTUÁLNĚ

Srdečně zveme na již 3. ročník MULTIOBOROVÉ KONFERENCE pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Konference se koná 10. a 11. září 2015 v hotelu Clarion Congress Hotel v Praze. Účast na konferenci je odměněna kredity v rámci celoživotního vzdělávání. Těšíme se na Vás!


Třetí ročník dvoudenní konference pro nelékařské zdravotníky se bude mimo jiné zabývat problematikou zdravotnického asistenta v praxi


První den konání čeká posluchače blok multioborových témat z oboru ošetřovatelství, s nimiž vystoupí odborníci z různých zdravotnických zařízení i další specialisté. Zazní například témata Zdravotní péče v Saúdské Arábii, Medical tourism – multikulturní péče, Kvalita a bezpečí v intenzivní péči, Nové trendy v hygieně a dezinfekci, Cesta k efektivní ošetřovatelské dokumentaci či Škola chůze – předprotetická terapie. Konferenci navštíví také zástupce společnosti Genny Mobility, který předvede segway pro handicapované. „Jednotliví přednášející jsou zkušenými odborníky ve své oblasti. Věříme, že konference bude pro návštěvníky přínosem a získané informace jim umožní zvýšit kvalitu a rozsah služeb, které poskytují pacientům,“ uvedla Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA, jednatel společnosti MEDNET, která konferenci pořádá.


Druhý den je na programu manažerský blok zasvěcený tématu Zdravotnický asistent v praxi. Blok bude sestávat ze 4 hlavních okruhů: 1. Zdravotnický asistent jako člen ošetřovatelského týmu, 2. Odpovědnost zdravotnického asistenta v případě nežádoucích událostí, 3. Kompetence zdravotnického asistenta, 4. Zdravotnický asistent v praxi. V rámci tohoto bloku vystoupí: Mgr. Zdeňka Mikšová, PhD. (FZV UP Olomouc, Ústav ošetřovatelství), Mgr. Adéla Gajdová (Advokátní kancelář Urbášek & Partners), PhDr. Marie Zvoníčková (Univerzita Karlova, Spojená akreditační komise), David Svoboda (zdravotnický asistent, Rehabilitační klinika Malvazinky).


Po přednáškách bude následovat panelová diskuze, jíž se kromě posluchačů samotných účastní přední odborníci z oboru zdravotnictví: Mgr. Zdeňka Mikšová, PhD., PhDr. Marie Zvoníčková a PhDr. Hana Svobodová (Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK), Ing. Vladimír Drvota (ředitel sekce zdravotnictví Unie zaměstnavatelských svazů ČR), zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR (za tým pro novelu vzdělávání zdravotníků) a dále manažeři ošetřovatelské péče ze zdravotnických zařízení napříč Českou republikou.


Kompletní program konference naleznete ke stažení níže ve formátu pdf.


Účastnický poplatek pro oba dny: 500 Kč + DPH Účast jeden den: 250 Kč + DPH


Faktura bude vystavena po závazném přihlášení a bude splatná před konáním konference.
Poplatek je možné uhradit i v hotovosti v rámci registrace před konferencí.


Kontakt pro zasílání přihlášek
Jméno: Iveta Fridrichovská
Email: konference@vamed-mednet.cz
Tel.: 725 020 625

Ohlédnutí za konferencí

Ve dnech 29. a 30. října se uskutečnil druhý ročník naší multioborové konference pro nelékařské zdravotníky v Clarion Congress Hotelu v Praze. První den se účastnilo 81 návštěvníků, druhý den 74.

Kromě přednášejících z řad zkušeného zdravotnického personálu vystoupily i JUDr. Vladimíra Dvořáková, ombudsman FN Motol, nebo Mgr. Adéla Gajdová z advokátní kanceláře Urbášek & Partners. Během obou dnů zazněla aktuální a poutavá témata, která publikum skutečně zaujala. Některá témata rozvířila i diskuzi mezi přednášejícími a posluchači. Připravili jsme pro Vás několik fotografií dokumentujících průběh celé akce, které najdete v galerii níže.

V prostorách konference byli přítomni i někteří naši partneři a dodavatelé, aby tak mohli osobně představit své produkty, se kterými zdravotníci denně pracují, a také různé novinky.

Letošní konferenci považujeme za velmi úspěšnou a vydařenou, a již nyní se těšíme na chystaný třetí ročník!

Při druhém ročníku byli našimi partnery tyto společnosti: VZP ČR, Urbášek & Partners, Hartmann, Emark, Steripak, Alere, Ecolab, Sarstedt, Medical M, Cheirón, New Water Meaning a Medica Filter.

Děkujeme za spolupráci!

Pozvánka na konferenci

AKTUÁLNĚ

srdečně zveme na 2. ročník MULTIOBOROVÉ KONFERENCE pro nelékařské zdravotnické pracovníky:

29.-30.10. v hotelu Clarion v Praze. Účast na konferenci je odměněna kredity v rámci celoživotního vzdělávání. Těšíme se na Vás!

Druhý ročník dvoudenní konference pro nelékařské zdravotníky představí novinky z mnoha oborů

Ve dnech 29. a 30. října společnost MEDNET uspořádá multioborovou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Návštěvníci konference se mohou mimo jiné těšit na novinky z oblasti legislativy a právních aspektů ošetřovatelské činnosti, které představí ombudsman Fakultní nemocnice Motol JUDr. Vladimíra Dvořáková a jiní.

Mezi další přednášející budou patřit také odborníci z řad nelékařského zdravotnického personálu Rehabilitační kliniky Malvazinky, nemocnice v Tanvaldu, Mělníku, Sedlčanech, Neratovicích a Mostištích.Kromě právních aspektů zazní dále témata týkající se ošetřovatelství interních oborů, psychologie v ošetřovatelství a možností osobního a profesního rozvoje, doplněná multioborovými bloky. Účastníci obou dnů konference získají od České asociace sester osm kreditů. Konference proběhne v pražském hotelu Clarion Congress Hotel. Podrobný program akce naleznete zde.

Účastnický poplatek: 500 Kč + DPH
Faktura bude vystavena po závazném přihlášení a bude splatná před konáním konference.
Poplatek je možné uhradit i v hotovosti v rámci registrace před konferencí.

Kontakt pro zasílání přihlášek
Jméno: Iveta Fridrichovská
Email: konference@vamed-mednet.cz
Tel.: 725 020 625